Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18231
Nhan đề: Những thay đổi quan trọng trong quy định pháp luật của Liên minh châu Âu về nhãn hiệu
Tác giả: Nguyễn, Hồ Bích Hằng
Từ khoá: Nhãn hiệu phi truyền thống
Nhãn hiệu chứng nhận
Nhãn hiệu ảnh ba chiều
Nhãn hiệu đa phương tiện
Nhãn hiệu hình ảnh động
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.55-59
Tóm tắt: Các thay đổi gần đây trong những quy định về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực. Bài viết này nhằm giới thiệu và phân tích những thay đổi trong quy định của pháp luật Liên minh châu Âu về các loại nhãn hiệu phi truyền thống mới được ghi nhận như nhãn hiệu đa phương tiện, nhãn hiệu hình ảnh động, nhãn hiệu ảnh ba chiều. Ngoài ra, bài viết này cũng phân tích các quy định về nhãn hiệu chứng nhận lần đầu tiên được ghi nhận ở cấp độ châu Âu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18231
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.7 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.