Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18233
Title: Quan điểm của Tòa án Công lý châu Âu ngày 16/05/2017 về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Singapore: Nội dung chính và các tác động
Authors: Ngô, Quốc Chiến
Keywords: EVFTA
Thẩm quyền riêng biệt của EU
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.60-65
Abstract: Bài viết phân tích nội dung quan điểm của Tòa án Công lý châu Âu ngày 16/05/2017 về thẩm quyền riêng biệt của Liên minh châu Âu (EU), thẩm quyền chung của EU và các quốc gia thành viên, cũng như thẩm quyền riêng biệt của các quốc gia thành viên EU trong việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với Singapore (EUSFTA). Bài viết đánh giá các tác động của quan điểm này đối với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà EU đang đàm phán hoặc đã đàm phán xong nhưng chưa thông qua, như Hiệp định với Canada (CETA) và với Việt Nam (EVFTA), cũng như các tác động đối với chính sách thương mại của EU trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18233
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.