Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18235
Title: Phương pháp học tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý cho sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hà Huy Phát
Võ, Thị Cẩm Giang
Keywords: Học tập
Anh văn pháp lý
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.74-80
Abstract: Việc học tập, nghiên cứu tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành phải đáp ứng các mục đích cụ thể về kiến thức cũng như kỹ năng. Để đạt được các mục đích này, người dạy và sinh viên cần có những chuẩn bị và hành động cụ thể. Bài viết phân tích thực trạng cũng như đề xuất liên quan đến phương pháp học hiệu quả, lộ trình bài bản và tài liệu hữu ích cho việc học tiếng Anh phổ thông nói chung và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý nói riêng cho sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18235
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.