Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18256
Title: Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Trọng Tân
Keywords: Cải cách hành chính
Đầu tư các nguồn lực
Lãnh đạo
Tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.98-101
Abstract: Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở tỉnh Bắc Ninh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đầu tư các nguồn lực lớn. Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18256
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.