Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18263
Title: Công tác quản lý Nhà nước đối với Tôn giáo ở Đồng Nai
Authors: Nguyễn, Võ Uy Phong
Keywords: Quản lý nhà nước
Tôn giáo
Đồng Nai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.106-108
Abstract: Đồng Nai là tỉnh có nhiều tôn giáo và có đông chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh sống. Hiện toàn tỉnh có 42 tổ chức thuộc 10 tôn giáo đang hoạt động; đồng bào các tôn giáo cư trú rộng khắp các địa bàn, đông nhất là các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và thành phố Biên Hòa. Toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị xã, thành phố có trên 30% dân số là người có đạo; 110/117 xã, phường có trên 30% dân số là người có đạo, trong đó có 32 xã, phường có trên 90% người dân có đạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18263
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.