Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18271
Title: Áp dụng khung năng lực vị trí việc làm trong quản lý công chức
Authors: Vũ, Văn Tuấn
Keywords: Quản lý theo mô hình
Khung năng lực
Vị trí việc làm
Tiêu chuẩn ngạch công chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.120-122
Abstract: Chuyển sang quản lý theo mô hình vị trí việc làm (VTVL) đòi hỏi phải xác định rõ “khung năng lực” của mỗi VTVL đã xác định. Chỉ khi xác định rõ được khung năng lực của mỗi VTVL, các cơ quan mới có căn cứ để rà soát, bố trí, sắp xếp lại hay tuyển mới nhân sự, cũng như hoàn chỉnh hệ thống chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức. Nếu mỗi VTVL không xác định rõ được các năng lực cần thiết cho người đảm nhận vị trí đó thì sẽ không tuyển dụng đúng người, không có các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và khó đánh giá, phân loại công chức trong quá trình thực thi công vụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18271
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.