Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18277
Title: Phát huy tinh thần thi đua ái quốc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
Authors: Vũ, Đức Nam
Keywords: Tinh thần thi đua ái quốc
Ngày truyền thống
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 21 .- Tr.7-9
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chi Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu, và ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18277
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.