Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18284
Title: Lan tỏa khí thế tự hào, toàn hệ thống Agribank tự tin bước vào giai đoạn mới
Authors: Nhật Minh
Keywords: Hệ thống Agribank
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.38-39
Abstract: Dù hoạt động kinh doanh của Agribank có những lúc gặp biến cố, nhưng sau 30 năm bền bỉ gắn bó thủy chung cùng nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, thương hiệu, uy tín của Agribank vẫn trọn vẹn trong trái tim của khách hàng và cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18284
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.