Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18287
Title: Quốc tế hoá đồng nhân tệ trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc
Authors: Tô, Thị Ánh Dương
Keywords: Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ
Chiến lược toàn cầu
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 15 .- Tr.47-52
Abstract: Những thập kỷ tăng trưởng nhanh là minh chứmg cho thành công của Trung Quốc trong việc thực hiện các cải cách. Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc hiện nay đang ở giai đoạn có tính bước ngoặt, những động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh đang suy giảm đến mức nếu không tạo được động lực mới thì nên kinh tế sẽ rơi vào trì trệ, không thể phát triển một cách bền vững. Với những thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường ngày càng lớn, sự cần thiết phải có các cuộc cải cách khác đã trở nên cấp bách đối với Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã đề ra chủ trương “đi sâu cải cách toàn diện. Một trong những trọng điểm cải cách kinh tế chính là cải cách hệ thống tài chính - tiền tệ và nội dung bao trùm của tự do hóa tài chính là thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18287
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.