Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18288
Title: Phản ứng của giá cổ phiếu đối với biến động chính sách kinh tế thế giới và chính sách tiền tệ tại Việt Nam
Authors: Lê, Hồ An Châu
Ngô, Sỹ Nam
Nguyễn, Thị Mai Huyên
Keywords: Giá cổ phiếu
Biến động chính sách kinh tế
Chính sách tiền tệ
Thị trường chứng khoán
SVAR
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 03 .- Tr.05-22
Abstract: Nghiên cứu thực hiện phân tích thực nghiệm về phản ứng của giá cổ phiếu trước các cú sốc về biến động chính sách kinh tế thế giới và thay đổi trong chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Sử dụng mô hình tự hồi quy vector dạng cấu trúc (SVAR) với các ràng buộc trong ngắn hạn và dữ liệu tháng trong giai đoạn tháng 01/2008 – 12/2017, nghiên cứu tìm thấy rằng chỉ số VN-index phản ứng nhanh và tức thời đối với bất ổn trong chính sách kinh tế thế giới, cụ thể, mức độ không chắc chắn về chính sách kinh tế gia tăng làm cho giá chứng khoán biến động mạnh, giảm ngay tức thời, sau đó tăng lại theo những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và sự can thiệp trong chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chính sách tiền tệ mở rộng – đại diện bởi sự gia tăng trong cung tiền và tỷ giá làm cho giá cổ phiếu tăng, trong khi phản ứng với sự thay đổi của lãi suất ngắn hạn không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, một cú sốc giá dầu thế giới cũng dẫn đến một sự giảm tạm thời trong giá cổ phiếu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18288
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.