Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296
Nhan đề: Sự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phát thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Nam
Tác giả: Lê, Hà Huy Phát
Đặng, Nguyễn Nhật Minh
Từ khoá: Quyền động vật
Việt Nam
Phúc lợi Động vật
Phúc lợi động vật
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.25-31
Tóm tắt: Ở Việt Nam, quyền động vật chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, pháp luật về quyền động vật ở các quốc gia trên thế giới đang ngày càng hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày hai vấn đề: sự cần thiết ghi nhận và thiết lập công cụ pháp lý bảo vệ quyền động vật ở Việt Nam; phác thảo một số nội dung cơ bản của Luật về Động vật ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.