Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Hà Huy Phát-
dc.contributor.authorĐặng, Nguyễn Nhật Minh-
dc.date.accessioned2019-11-19T07:36:44Z-
dc.date.available2019-11-19T07:36:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18296-
dc.description.abstractỞ Việt Nam, quyền động vật chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, pháp luật về quyền động vật ở các quốc gia trên thế giới đang ngày càng hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày hai vấn đề: sự cần thiết ghi nhận và thiết lập công cụ pháp lý bảo vệ quyền động vật ở Việt Nam; phác thảo một số nội dung cơ bản của Luật về Động vật ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.25-31-
dc.subjectQuyền động vậtvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectPhúc lợi Động vậtvi_VN
dc.subjectPhúc lợi động vậtvi_VN
dc.titleSự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phát thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.