Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18297
Title: Chứng minh tổn thất về tinh thần khi tài sản bị xâm phạm theo pháp luật Hoa Kỳ – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tấn Hoàng Hải
Keywords: Chứng minh
Tổn thất về tinh thần
Thương tổn về thể chất
Người hợp lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.32-37
Abstract: Trước khi xác định mức bồi thường thiệt hại là bao nhiêu, nguyên đơn phải cung cấp bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần là có cơ sở và phù hợp với số tiền bồi thường mà nguyên đơn yêu cầu được hưởng. Bởi lẽ, tổn thất về tinh thần có thể là một trong những vấn đề khó khăn nhất để chứng minh vì chủ yếu là liên quan đến tâm lý. Cách hiệu quả nhất để chứng minh tổn thất về tinh thần của người bị xâm phạm là xem xét các biểu hiện của nó. Khi nộp đơn khởi kiện, lời khai về những biểu hiện này sẽ được xem xét như thế nào theo pháp luật Hoa Kỳ? Sau khi trả lời câu hỏi này, tác giả đề xuất một số kinh nghiệm cho Việt Nam khi giải quyết vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18297
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.