Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18301
Title: Khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi sử dụng tài nguyên xuyên quốc gia
Authors: Lê, Minh Nhật
Keywords: Nguồn nước quốc tế
Nguyên tắc công bằng hợp lý
Ô nhiễm không khí xuyên biên giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.66-73
Abstract: Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến môi trường xuyên biên giới, điển hình là việc sử dụng chung nguồn nước sông Mekong, ô nhiễm không khí xuyên biên giới từ phía Bắc do Trung Quốc xả thải, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới từ phía Nam do cháy rừng từ Indonesia. Tuy nhiên, những cơ sở để bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi sử dụng nguồn tài nguyên xuyên quốc gia, chứng minh nguyên tắc trên như một nguồn tập quán khi các quốc gia liên quan chưa ký kết các điều ước quốc tế, để từ đó đưa ra các kiến nghị tương ứng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18301
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.