Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18310
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Lê, Thị Kim Thu
Từ khoá: Nâng cao hiệu quả kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.23-25
Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh ven biển, giữ vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc với hơn 39.123 đảng viên sinh hoạt tại 636 tổ chức cơ sở đảng. Toàn Đảng bộ có 221 UBKT (16 UBKT cấp huyện và tương đương, 205 UBKT đảng bộ cơ sở). Trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2020), Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế hơn 7%, đứng thứ 3 cả nước nộp ngân sách về Trung ương. Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; góp phần ổn định tình hình địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp phải. Từ những khó khăn, vướng mắc, tác giả đã đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18310
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.