Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18310
Title: Nâng cao hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lê, Thị Kim Thu
Keywords: Nâng cao hiệu quả kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.23-25
Abstract: Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh ven biển, giữ vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc với hơn 39.123 đảng viên sinh hoạt tại 636 tổ chức cơ sở đảng. Toàn Đảng bộ có 221 UBKT (16 UBKT cấp huyện và tương đương, 205 UBKT đảng bộ cơ sở). Trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2020), Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế hơn 7%, đứng thứ 3 cả nước nộp ngân sách về Trung ương. Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; góp phần ổn định tình hình địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp phải. Từ những khó khăn, vướng mắc, tác giả đã đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18310
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.