Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18317
Title: Sứ mệnh người thầy ở học viện chính trị khu vực I
Authors: Phạm, Hồng Quý
Keywords: Sứ mệnh người thầy trường Đảng
Đào tạo cán bộ
Diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa I
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.13-15,46
Abstract: Học viện Chính trị Khu vực I thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước, là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Vậy, làm thế nào để sau một thời gian theo quy định, mỗi năm hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý được Học viện Chính trị Khu vực I đào tạo, bồi dưỡng tốt nghiệp ra trường, phẩm chất và năng lực của học viên được nâng lên một bước ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được nhiệm vụ này, mỗi giảng viên phải tự ý thức được sứ mệnh của bản thân. Học tập tinh thần đào tạo cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I trường Nguyễn Ái Quốc (7/9/1957), bài viết bước đầu bàn về sứ mệnh người thầy trường Đảng trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18317
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_681.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.