Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18318
Title: Động từ, động ngữ tiếng Việt cổ qua khảo cứu tư liệu Công giáo ghi bằng chữ Nôm
Authors: Lã, Minh Hằng
Keywords: Động từ
Động ngữ
Tiếng Việt cổ
Tư liệu Công giáo
Chữ Nôm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 7 .- Tr.13-26
Abstract: Bài viết nghiên cứu động từ, động ngữ tiếng Việt cổ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18318
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.