Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18321
Title: Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học theo nguyên tắc "lý luận gắn với thực tiễn" tại học viện chính trị khu vực I
Authors: Hoàng, Ngọc Hải
Keywords: Lý luận gắn liền với thực tiễn
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.21-25
Abstract: Bài viết tập trung tổng kết một số thành tựu nghiên cứu khoa học điển hình của Học viện Chính trị Khu vực I thời gian gần đây, để từ đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị Khu vực I theo nguyên tắc "lý luận gắn liền với thực tiễn" trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18321
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_835.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.