Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18322
Title: Chí và Trí tiếng Việt trong tương quan với tiếng Hán
Authors: Phạm, Ngọc Hàm
Keywords: Chí
Tiếng Hán
Trí
Tiếng Việt
Mối tương quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 7 .- Tr.3-12
Abstract: Để góp phần khắc phục lỗi do không nắm được đặc điểm từ đồng âm và đa nghĩa gây ra, bài viết sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích và so sánh đối chiếu, tiến hành nghiên cứu một số trường hợp cụ thể, chỉ ra ý nghĩa của trí và chí trên phương diện đa nghĩa và đồng âm cũng như các từ ngữ có chứa từ tố này trong mối tương quan với tiếng Hán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18322
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.