Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18326
Title: Vũng Tàu xây dựng thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp
Authors: Trọng Đức
Keywords: Vũng Tàu
Xây dựng thành phố du lịch
Văn minh
Sạch đẹp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.26-27,66
Abstract: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đảng bộ thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết tập trung lãnh đạo, trong đó nổi bật là Chỉ thị 09 và Chỉ thị 16 về tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch trên địa bàn; xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch văn minh, xanh, sạch, đẹp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18326
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.