Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18327
Title: Khó khăn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam
Authors: An Bình
Keywords: Khó khăn
Thực hiện công tác kiểm tra
Giám sát
Đảng ủy tổng công ty
Hàng hải miền Nam
Bảo đảm an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.28-29
Abstract: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải; thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng và giao kế hoạch về bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam từ phía Nam cây đèn biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) trở vào hết vùng biển tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa bao gồm cả mặt nước, đất liền, bờ biển, hải đảo, các luồng cảng biển, luồng hàng hải khác. Tuy nhiên Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vì thế Đảng ủy cần thực hiện tốt các giải pháp đề ra và từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ Tổng Công ty kiến nghị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhằm góp phần khắc phục khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18327
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.