Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1841
Title: Du lịch và phát triển kinh tế ở Châu Phi
Authors: Lê, Vân
Keywords: Du lịch
Phát triển kinh tế
Châu Phi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 02 .- Tr.57-60
Abstract: Những yếu tố, đặc điểm cơ bản của ngành du lịch ở Châu Phi, quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đó là điều kiện quan trọng để phát triển ngành du lịch. Khi du lịch phát triển thu hút được du khách thì nền kinh tế ở Châu Phi sẽ phát triển theo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1841
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_399.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.