Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18534
Title: Nữ cán bộ kiểm tra trọn đời với Đảng
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Nữ cán bộ kiểm tra
Trọn đời với Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.56-57
Abstract: Hơn 40 năm tham gia cách mạng, về nghỉ chế độ chị vẫn tiếp tục tham gia công tác đảng tại địa phương. Những cống hiến của chị đã góp phần trong sự phát triển chung của địa phương và đã được các cấp, các ngành ghi nhận: Chị đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong quá trình công tác; Thành ủy tặng Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy. Và niềm vui gần đây nhất của chị là chị vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18534
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.