Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-11-22T07:05:42Z-
dc.date.available2019-11-22T07:05:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18540-
dc.description.abstractThực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-12/5/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.2-
dc.subjectHội nghị lần thứ 7vi_VN
dc.subjectBan chấp hành Trung ương Đảngvi_VN
dc.subjectKhóa XIIvi_VN
dc.titleThông báo Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIIvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_827.82 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.