Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18542
Title: Tân Thiềng học Bác: Nói cho dân hiểu
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Tân Thiềng học Bác
Nói cho dân hiểu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.4-5
Abstract: Tân Thiềng là xã thuần nông nghèo, thuộc vùng sâu, vùng xa, của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đảng bộ xã có 290 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc (11/11 chi bộ ấp). Là một trong 4 xã Anh hùng lực lượng vũ trang của huyện Chợ Lách. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Tân Thiềng từng bước đổi mới. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo một vùng nông thôn Tây Nam bộ. Học Bác có nhiều nội dung để học, nhưng học Bác về nói cho dân hiểu như Tân Thiềng không dễ. Bởi muốn nói cho dân hiểu, dân làm theo, bản thân người cán bộ phải hiểu rõ nội dung mình tuyên truyền, phải đúng nghĩa là “công bộc” của dân, phải thật sự gương mẫu... thì nói dân mới tin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18542
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.