Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18544
Title: Những con đường dẫn đến án kỷ luật...và bài học rút ra
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Những con đường
Dẫn đến
Án kỷ luật
Bài học rút ra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.08-11,27
Abstract: "Có muôn vạn con đường đi đến sự thăng tiến, và cũng có muôn vạn con đường đi đến kết thúc đắng cay". Tác giả muốn dẫn nhập lời nói này để diễn tả những việc làm sai trái của các Đồng chí cấp Ủy Đảng các cấp Trung ương đến địa phương. Từ kết quả kiểm tra nhiều đồng chí đã phải chịu hình thức kỷ luật. Đây cũng là kết quả bước đầu trong gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có những đánh giá đúng thực chất mặt được, chưa được, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm, khuyết điểm; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18544
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.