Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18549
Title: Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Keywords: Quy trình
Kiểm tra Đảng viên
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.28-29
Abstract: Ngày 3-1-2018, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ban hành Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương. Quyết định này thay thế các quy trình về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng trong Quyết định số 108-QĐ/UBKTTW, ngày 5-12-2012 của UBKT Trung ương, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy trình này để ban hành quy trình ở cấp mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18549
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.