Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18550
Title: Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
Keywords: Quy trình
Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.30-31
Abstract: Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm bao gồm ba bước: 1. Bước chuẩn bị; 2. Bước thực hiện; 3. Bước kết thúc. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Các cấp tham khảo và thực hiện theo đúng tinh thần của văn bản mới này góp phần giải quyết công việc kiểm tra hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18550
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.