Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18559
Title: Kỹ năng vận động, thuyết phục và cảm hóa con người của cán bộ kiểm tra
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Kỹ năng vận động
Thuyết phục
Cảm hóa con người
Cán bộ kiểm tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.38-40
Abstract: Phương pháp tiến hành công tác kiểm tra dựa vào tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên, phát huy trách nhiệm xây dựng đảng của quần chúng, làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng. Việc thực hiện “5 dựa” được tiến hành trên cơ sở vận động, thuyết phục và cảm hóa con người. Thực tế giải quyết các vụ việc cho thấy việc vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng không thể hiện rõ ràng hay tồn tại độc lập mà đan xen trong quá trình trao đổi, bàn bạc. Tùy tình huống cụ thể, công việc này thường được cán bộ kiểm tra thực hiện bằng 3 kỹ năng: Kỹ năng vận động, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng cảm hóa đối tượng. Kỹ năng vận động, thuyết phục, cảm hóa con người của cán bộ kiểm tra là khả năng vận dụng kiến thức và những dữ kiện hiện có để thực hiện cách thức vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra và những đối tượng khác có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18559
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.