Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18559
Nhan đề: Kỹ năng vận động, thuyết phục và cảm hóa con người của cán bộ kiểm tra
Tác giả: Phạm, Thị Ngạn
Từ khoá: Kỹ năng vận động
Thuyết phục
Cảm hóa con người
Cán bộ kiểm tra
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.38-40
Tóm tắt: Phương pháp tiến hành công tác kiểm tra dựa vào tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên, phát huy trách nhiệm xây dựng đảng của quần chúng, làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng. Việc thực hiện “5 dựa” được tiến hành trên cơ sở vận động, thuyết phục và cảm hóa con người. Thực tế giải quyết các vụ việc cho thấy việc vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng không thể hiện rõ ràng hay tồn tại độc lập mà đan xen trong quá trình trao đổi, bàn bạc. Tùy tình huống cụ thể, công việc này thường được cán bộ kiểm tra thực hiện bằng 3 kỹ năng: Kỹ năng vận động, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng cảm hóa đối tượng. Kỹ năng vận động, thuyết phục, cảm hóa con người của cán bộ kiểm tra là khả năng vận dụng kiến thức và những dữ kiện hiện có để thực hiện cách thức vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra và những đối tượng khác có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18559
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.