Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1856
Title: Một số ý kiến góp ý Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính
Authors: Nguyễn, Văn Hợi
Hoàng, Thị Loan
Keywords: Chuyển đổi giới tính
Góp ý dự thảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.29-35
Abstract: Từ sự phân tích các khái niệm, các quy định chung, tên gọi, sự can thiệp y học, điều kiện đối với người đề nghị chuyển đổi giới tính... bài viết đóng góp một số ý kiến cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính (Dự thảo ngày 28/12/2017).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1856
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.