Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18565
Title: Lá cờ đầu của ngành kiểm tra Đảng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Authors: Lương, Đức
Keywords: Lá cờ đầu
Ngành kiểm tra Đảng
Các huyện miền núi
Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.50-51
Abstract: Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hiệp Đức (Quảng Nam) đã được nhiều cấp, ngành khen thưởng với các danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu thi đua khối các huyện miền núi (có 9 huyện miền núi) được Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, UBKT Tỉnh ủy... khen thưởng. Kết quả đó là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể UBKT Huyện uỷ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18565
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.