Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18568
Title: Phát huy tốt vai trò người đứng đầu
Authors: Tống, Văn
Keywords: Phát huy tốt
Vai trò người đứng đầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.55-57
Abstract: Đó là Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh tốt nghiệp cử nhân toán Trường Đại học Thái Nguyên. Đồng chí đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền, tổ chức Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ của đơn vị thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra; các vướng mắc, khó khăn trong mọi hoạt động chuyên môn của đơn vị đều được bàn bạc dân chủ và có kết luận xử lý kịp thời gắn liền với trách nhiệm cá nhân của đồng chí với cương vị là lãnh đạo cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18568
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.