Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18570
Title: Bài học từ hai vụ án hình sự tại công ty TNHH một thành viên Cao su Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Văn Lựu
Keywords: Bài học
Hai vụ án hình sự
Công ty TNHH một thành viên
Cao su Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.60-62
Abstract: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Hà Tĩnh (Công ty Cao su Hà Tĩnh) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý hơn 9.000 ha đất, trong đó có diện tích trồng cây cao su hơn 4.500 ha với 681 lao động. Từ ngày thành lập đến năm 2014 (khi Tổng Giám đốc chưa bị công an phát hiện vi phạm pháp luật), Đảng bộ và Công ty liên tục được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động do thiếu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, nên Tổng Giám đốc đã cấu kết với một số đối tượng lập hồ sơ khống rút tiền của Nhà nước, đã bị cơ quan công an khởi tố 2 vụ án hình sự “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18570
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.6.131


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.