Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18572
Title: Cái hay của "Điếc"!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Cái hay của Điếc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.66-68
Abstract: Điếc thì khổ chứ hay cái nỗi gì. Ấy vậy mà lão Tẹo phát hiện ra cái hay của điếc đấy. Đây là một “Phát minh" mà cánh Khấp, Khởi tôn vinh là có "Tầm thế kỷ"!. Cái hay độc đáo của điếc, theo lão Tẹo, đó là: Không nghe thấy điều không cần nghe: Ví dụ như chuyện chạy tội, chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy danh hiệu của lão Háo! Bằng những mưu mô, thủ đoạn bẩm sinh, lão Háo vừa thoát được tội lại vừa lên được chức vụ cao hơn; vừa có chức, có quyền, vừa có tiền, lại vừa có cơ hội... trả thù !.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18572
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.