Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18595
Title: Giải pháp sử dụng Dữ liệu lớn (Big data) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Trần, Thị Xuân Hương
Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Big data
Giải pháp sử dụng Big data
Sử dụng Big data trong các doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương;Số 514 .-Tr.56-58
Abstract: Trong cuộc cách mạng 4.0, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tiếp cận với công nghệ hiện đại, cải thiện phẩm chất, tốc độ, giá cả và hỗ trợ khách hàng đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý hơn. Một trong các giải pháp mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt chú trọng và quan tâm hàng đầu bởi những cơ hội và lợi ích của giải pháp đó mang lại cho các doanh nghiệp trước sự cạnh tranh của nền kinh tế trong và ngoài nước. Đó chính là phải thu thập, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ dữ liệu theo một cách khác so với bình thường... Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả trình bày về công nghệ Big data và một số giải pháp sử dụng công nghệ Big data trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18595
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_265.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.