Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18612
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến mức độ tự nguyện của các Công ty khi công bố thông tin niêm yết trên sở giao dịch chứng khóa HOSE
Tác giả: Đào, Duy Huân
Từ khoá: Công bố thông tin
Mức độ công bố
Thông tin tự nguyện
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.41-55
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán là nơi trung gian trong hoạt động của các nhà đầu tư do đó để thị trường hoạt động một cách hiệu quả thì việc công bố thông tin của công ty là vô cùng quan trọng. Nhà nước có những quy định bắt buộc đối với các công ty về thông tin cần công bố ra bên ngoài, bên cạnh đó các công ty cũng đang hướng đến việc công bố các thông tin tự nguyện nhằm minh bạch hóa thông tin cho nhà đầu tư. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khảo sát trên 250 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoan TP.HCM (HOSE), kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố: Quy mô; Loại hình sở hữu; Lợi nhuận; Đòn bẩy tài chính; Công ty kiểm toán; Tỷ lệ thành viên không điều hành trong HĐQT có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên HOSE. Từ nhận định trên thì tác giả cũng có những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyên của các công ty niêm yết trên thị trường HOSE.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18612
ISSN: 2588-1272
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.03 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.