Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Duy Huân-
dc.date.accessioned2019-11-25T08:36:00Z-
dc.date.available2019-11-25T08:36:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2588-1272-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18612-
dc.description.abstractThị trường chứng khoán là nơi trung gian trong hoạt động của các nhà đầu tư do đó để thị trường hoạt động một cách hiệu quả thì việc công bố thông tin của công ty là vô cùng quan trọng. Nhà nước có những quy định bắt buộc đối với các công ty về thông tin cần công bố ra bên ngoài, bên cạnh đó các công ty cũng đang hướng đến việc công bố các thông tin tự nguyện nhằm minh bạch hóa thông tin cho nhà đầu tư. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khảo sát trên 250 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoan TP.HCM (HOSE), kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố: Quy mô; Loại hình sở hữu; Lợi nhuận; Đòn bẩy tài chính; Công ty kiểm toán; Tỷ lệ thành viên không điều hành trong HĐQT có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên HOSE. Từ nhận định trên thì tác giả cũng có những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyên của các công ty niêm yết trên thị trường HOSE.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.41-55-
dc.subjectCông bố thông tinvi_VN
dc.subjectMức độ công bốvi_VN
dc.subjectThông tin tự nguyệnvi_VN
dc.titleCác yếu tố tác động đến mức độ tự nguyện của các Công ty khi công bố thông tin niêm yết trên sở giao dịch chứng khóa HOSEvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.