Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18615
Title: Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản phòng, chống tham nhũng
Keywords: Tăng cường công tác kiểm tra
Giám sát
Kê khai tài sản
Phòng, chống tham nhũng
Lâm Đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.21-23
Abstract: Đồng chí Nguyên Xuân Tiến, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra. Thông qua cuộc phỏng vấn Đồng chí trả lời đúng, đầy đủ những nội dung đã được phỏng vấn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18615
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.