Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18616
Title: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gắn công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng
Authors: Dương, Công Hiệp
Keywords: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Gắn công tác kiểm tra
Giám sát
Nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.24-26
Abstract: Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm tra, giám sát trong Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18616
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.