Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18617
Title: Đà Lạt vươn lên tầm cao mới
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Đà Lạt vươn lên tầm cao mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.27-29
Abstract: Ngày 12-5-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 704/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Đà Lạt được xây dựng thành đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế, đủ điều kiện trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Quy hoạch xác định: Đà Lạt là Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; Trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia; Trung tâm thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm; Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và giải trí cấp vùng; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18617
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.