Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18619
Title: Kiểm tra, thi hành kỷ luật nhiều chỉ là một khía cạnh của thành tích
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Kiểm tra
Thi hành kỷ luật nhiều
Chỉ là kía cạnh của thành tích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.32-33,38
Abstract: “Kiểm tra nhiều, thi hành kỷ luật cũng không ít; nhưng tác giả và các đồng chí trong UBKT Huyện ủy luôn quan niệm, đó chỉ là một khía cạnh của thành tích. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng chỉ được xem là hiệu quả nhất, khi phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều nhất những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tăng cường ổn định, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, thúc đẩy cho quê hương Đức Trọng ngày càng phát triển...”. 40 tuổi đời, 15 năm tuổi đảng, 18 năm gắn bó với nghiệp thanh tra, kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Đức Trọng Lê Nguyên Hoàng nói như giải bày tâm sự của mình như vậy không nhiều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18619
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.