Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Minh Hiệp-
dc.date.accessioned2018-05-16T09:09:57Z-
dc.date.available2018-05-16T09:09:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2953-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1861-
dc.description.abstractTheo tác giả, quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là quyền và/hoặc nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa của người mua bảo hiểm với người được bảo hiểm gắn liền về tính mạng, tuổi thọ, sức khỏe và tai nạn con người. Bài viết phân tích những bất cập trong việc xác định nội hàm quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, thời điểm xác lập quyền lợi có thể được bảo hiểm, đưa ra những kiến nghị thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm nước ta.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.49-54-
dc.subjectQuyền lợi có thể được bảo hiểmvi_VN
dc.subjectBảo hiểm nhân thọvi_VN
dc.subjectTài chínhvi_VN
dc.subjectHợp đồng bảo hiểm nhân thọvi_VN
dc.titleXác định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.