Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18621
Title: Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Authors: Trần, Quốc Hùng
Keywords: Ủy ban kiểm tra các cấp
Tỉnh Hà Nam
Thực hiện toàn diện
Nhiệm vụ kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.39-41
Abstract: Đảng bộ tỉnh Hà Nam có 10 đảng bộ trực thuộc, bao gồm 6 đảng bộ huyện, thành phố, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 2 đảng bộ khối với hơn 49.000 đảng viên. Từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam đã có những cố gắng, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiên có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18621
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.