Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18624
Title: Để đạt mục tiêu "Tâm phục, khẩu phục" khi tiến hành kiểm tra, giám sát
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Để đạt mục tiêu
Tâm phục
Khẩu phục
Khi tiến hành kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.47-49
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát nhằm cảnh tỉnh, ngăn ngừa, răn đe vi phạm để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng vả đảng viên. Điều đó khẳng định bản thân quá trình kiểm tra, giám sát phải đạt tới mục đích giáo dục. Muốn mang tính giáo dục cao, khi thực hiện kiểm tra, giám sát cần làm cho đối tượng kiểm tra cũng như các đối tượng khác có liên quan “tâm phục, khẩu phục”. Để đạt được “tâm phục, khẩu phục” thì quá trình xem xét, kết luận và xử lý vi phạm phải thấu tình đạt lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18624
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.