Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18633
Title: Long An: Mỗi năm học tập và làm theo Bác một chuyên đề
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Long An
Mỗi năm học tập
Làm theo Bác
Một chuyên đề
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.4-5
Abstract: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi năm theo từng chuyên đề cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18633
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.