Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18644
Title: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ kiểm tra
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Nhận thức
Thái độ
Hành vi
Cán bộ kiểm tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.40-41,53
Abstract: Kiểm tra, giám sát là hoạt động tuân thủ những quy định chặt chẽ về nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục và có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn. Xem xét, kết luận về con người và sự việc kiểm tra là quá trình giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đa dạng, nhất là những trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm với hình thức và thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện, khó tìm chứng cứ. Đặc điểm công việc yêu cầu cao về phẩm chất nhân cách của người thực hiện, trước hết là những yêu cầu về nhận thức, thái độ và hành vi cá nhân của cán bộ kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18644
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.