Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18651
Title: Bài học nâng cao bản lĩnh cán bộ kiểm tra
Authors: Nguyễn, Anh Liên
Keywords: Bài học
Nâng cao bản lĩnh cán bộ kiểm tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.57
Abstract: Bài học nâng cao bản lĩnh kiểm tra qua vụ việc trên đã có tác dụng rõ rệt. Bản lĩnh cán bộ kiểm tra còn thể hiện ở sự mạnh dạn báo cáo, đề xuất với lãnh đạo cấp cao về các giải pháp đấu tranh xây dựng chỉnh đốn Đảng, qua giải quyết các vụ việc cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18651
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.48.165


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.