Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18653
Title: Bài học từ vi phạm quy định xử lý tố cáo
Authors: Tống, Văn
Keywords: Bài học
Vi phạm quy định xử lý tố cáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.60-62
Abstract: Giải quyết tố cáo thiếu khách quan, bỏ lọt vi phạm, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc dư luận, tác động xấu đến sự ổn định của đơn vị và uy tín của tổ chức đảng. Đó là bài học từ việc giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước (nguyên Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18653
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.